سوال وحید

admin عضو سایت asked 3 سال ago

درود فراوان ی بر برادران وخواهرای ک در راستای خداوند خدمت میکنن .حدود شش ساله به مسیح ایمان اوردم و زندگی کاملا ماورای دارم وهنوزم خواهم داشت از حدود دو سال نیم زندگیم از این رو به اون رو شد<تو کریسمس سال۹۰دستگیرشدم وبعد از یک روز ازادشدمو بعد ازیکسال از کارم اخراج شدم ناراحت نیستم فدای یک تارموی خداوندم این کوچیکترین قربانی ک میتونم بزارم روی مذبح خداوندم وزند گیم خوب پیش نمیرفت <حتی توخدمت بودم وضع مالیم خیلی بد شده بودوتصادف کردم وخیلی اتفاقای دیگه ک وفقط شکرگزاری کردم و لابه لاشم ته قلبم ناراحت شدم چون ایمان داشتم صاحب همچی من خداوندهوحتی تو خونه خودمم ارامش نداششتم بابا  ازاونجای ک یک نظامی و مذهبی متعصبه داد میزد ازغذای ک تو خونه منه نخور.راضی نیستم توخونه من بمونی وازاونجای ک پول نداشتم خونه بگیرک مجبور بودم اونجا بمونم.بعضی وقتا بغض وبعضی وقتا عصبانی می شدم ک خدایا تو درد من ومیدونی و میبینی ومیبینی به فرزند چکار میکنن توگفتی تا انقضای عالم با شما خواهم بودو بعضی موقعه ها اینقد حضور خداوند دور می دیدم ک میگفتم نکنه نجات و ندارم نکنه خداوند من و ولم کرده وبا اینحال از خواب پا می شدم و بغض می کردم .تا ی روز تساعت شیش وده دقیقه صبح تو خواب وبیداری یکی از کف پام روح مو از جسمم جدا کرد وبردم به ی بیابان برهوت بردم درست همون تصویری  دورم میداد و یک دفعه رفتیم تو ی لوله ویا یک گنگ یکی از پشت سرم بهم گفت این دوسالی ک تحمل کردی از در تنگ رد شدی>تو خودم خورد شدم  وچندماه پیش خداوند کلامو باز شد برام ک روح خدا عیسی را به بیابان برد.وفهمیدم کار شیطان نبوده و کار خداونده.چندروز دیگه منتظر بودم اطلاعات بهم زنگ بزنه چون یکی از دوستامو گرفته بود و شماره من و جلوش گذاشته بودن ک این کیه/کشیش طوری بهم فشار اومده بود ک منم عین مسیح دعا کردم ک خداوندا این جام ازم دور کن اما نه به اراده من بلکه به اراده تو.وفقط عشق مسیحه ک بهم قوت میده ک وفادار بمونم. وخواستم بپرسم معنی بیابان چیه/ این همه سختی چرا برام اتفاق افتاده؟و کی تموم میشه// خوشحال میشم جوابمو بدید.بدرود ۱۰ دقیقه پیش

1 Answers
سیامک زرگری عضو سایت answered 3 سال ago

salam be shoma aziz khodawand khoda ro shoker wase wojudeteton pasokhe shoma ro az tarighe email midam shad bashid

پخش زنده تلويزيون آنلاين کليسای عیلام زنده
 
 پخش زنده رادیو عیلام زنده