سوال وحید

admin عضو سایت 4 سال قبل

درود فراوان ی بر برادران وخواهرای ک در راستای خداوند خدمت میکنن .حدود شش ساله به مسیح ایمان اوردم و زندگی کاملا ماورای دارم وهنوزم خواهم داشت از حدود دو سال نیم زندگیم از این رو به اون رو شد<تو کریسمس سال۹۰دستگیرشدم وبعد از یک روز ازادشدمو بعد ازیکسال از کارم اخراج شدم ناراحت نیستم فدای یک تارموی خداوندم این کوچیکترین قربانی ک میتونم بزارم روی مذبح خداوندم وزند گیم خوب پیش نمیرفت <حتی توخدمت بودم وضع مالیم خیلی بد شده بودوتصادف کردم وخیلی اتفاقای دیگه ک وفقط شکرگزاری کردم و لابه لاشم ته قلبم ناراحت شدم چون ایمان داشتم صاحب همچی من خداوندهوحتی تو خونه خودمم ارامش نداششتم بابا  ازاونجای ک یک نظامی و مذهبی متعصبه داد میزد ازغذای ک تو خونه منه نخور.راضی نیستم توخونه من بمونی وازاونجای ک پول نداشتم خونه بگیرک مجبور بودم اونجا بمونم.بعضی وقتا بغض وبعضی وقتا عصبانی می شدم ک خدایا تو درد من ومیدونی و میبینی ومیبینی به فرزند چکار میکنن توگفتی تا انقضای عالم با شما خواهم بودو بعضی موقعه ها اینقد حضور خداوند دور می دیدم ک میگفتم نکنه نجات و ندارم نکنه خداوند من و ولم کرده وبا اینحال از خواب پا می شدم و بغض می کردم .تا ی روز تساعت شیش وده دقیقه صبح تو خواب وبیداری یکی از کف پام روح مو از جسمم جدا کرد وبردم به ی بیابان برهوت بردم درست همون تصویری  دورم میداد و یک دفعه رفتیم تو ی لوله ویا یک گنگ یکی از پشت سرم بهم گفت این دوسالی ک تحمل کردی از در تنگ رد شدی>تو خودم خورد شدم  وچندماه پیش خداوند کلامو باز شد برام ک روح خدا عیسی را به بیابان برد.وفهمیدم کار شیطان نبوده و کار خداونده.چندروز دیگه منتظر بودم اطلاعات بهم زنگ بزنه چون یکی از دوستامو گرفته بود و شماره من و جلوش گذاشته بودن ک این کیه/کشیش طوری بهم فشار اومده بود ک منم عین مسیح دعا کردم ک خداوندا این جام ازم دور کن اما نه به اراده من بلکه به اراده تو.وفقط عشق مسیحه ک بهم قوت میده ک وفادار بمونم. وخواستم بپرسم معنی بیابان چیه/ این همه سختی چرا برام اتفاق افتاده؟و کی تموم میشه// خوشحال میشم جوابمو بدید.بدرود ۱۰ دقیقه پیش

1 پاسخ
سیامک زرگری عضو سایت 4 سال قبل

salam be shoma aziz khodawand khoda ro shoker wase wojudeteton pasokhe shoma ro az tarighe email midam shad bashid