مفهوم موسسهٌ میان فرقه ای چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پرسش و پاسخمفهوم موسسهٌ میان فرقه ای چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مخفی 4 سال قبل

با درود به شما عزیزان در کلیسای اسن و درودی دگربار و شالوم خداوند بر کشیش سیامک زرگر و دیگر خادمین گرامی در کلیسای اسن. مفهوم این جمله را لطفا باز کنید ……………….   .کلیسای عیلام زنده یک موسسهٌ میان فرقه ای است. منظور چیست ؟ آیا جزو موسسه لوتری یا در میان گروه اصلاحات نیز گروهای متعددی انشقاق میشوند. از جمله بابتیست، کاریسمات وووو.
یک کمی در این مورد آنچنان که باید شناخت عمیق ندارم. و کلمهٌ میان فرقه ای را دوست دارم بیشتر مفهومش را بدانم. از شما سپاسگزارم.
مونا – سهیلی .. سوئد

پاسخ داده شده 50 سال قبل

آرزو دارم ببینمت برادر زرگری عزیزترازجانم خدا ازم حمایت کنه وهدایتم کنه به سمت نور وشما آمین

پاسخ داده شده 50 سال قبل

آرزو دارم ببینمت برادر زرگری عزیزترازجانم خدا ازم حمایت کنه وهدایتم کنه به سمت نور وشما آمین