مفهوم موسسهٌ میان فرقه ای چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پرسش و پاسخمفهوم موسسهٌ میان فرقه ای چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مخفی asked 3 سال ago

با درود به شما عزیزان در کلیسای اسن و درودی دگربار و شالوم خداوند بر کشیش سیامک زرگر و دیگر خادمین گرامی در کلیسای اسن. مفهوم این جمله را لطفا باز کنید ……………….   .کلیسای عیلام زنده یک موسسهٌ میان فرقه ای است. منظور چیست ؟ آیا جزو موسسه لوتری یا در میان گروه اصلاحات نیز گروهای متعددی انشقاق میشوند. از جمله بابتیست، کاریسمات وووو.
یک کمی در این مورد آنچنان که باید شناخت عمیق ندارم. و کلمهٌ میان فرقه ای را دوست دارم بیشتر مفهومش را بدانم. از شما سپاسگزارم.
مونا – سهیلی .. سوئد

replied 49 سال ago

آرزو دارم ببینمت برادر زرگری عزیزترازجانم خدا ازم حمایت کنه وهدایتم کنه به سمت نور وشما آمین

replied 49 سال ago

آرزو دارم ببینمت برادر زرگری عزیزترازجانم خدا ازم حمایت کنه وهدایتم کنه به سمت نور وشما آمین