مفهوم موسسهٌ میان فرقه ای چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پرسش و پاسخمفهوم موسسهٌ میان فرقه ای چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مخفی asked 3 سال ago

با درود به شما عزیزان در کلیسای اسن و درودی دگربار و شالوم خداوند بر کشیش سیامک زرگر و دیگر خادمین گرامی در کلیسای اسن. مفهوم این جمله را لطفا باز کنید ……………….   .کلیسای عیلام زنده یک موسسهٌ میان فرقه ای است. منظور چیست ؟ آیا جزو موسسه لوتری یا در میان گروه اصلاحات نیز گروهای متعددی انشقاق میشوند. از جمله بابتیست، کاریسمات وووو.
یک کمی در این مورد آنچنان که باید شناخت عمیق ندارم. و کلمهٌ میان فرقه ای را دوست دارم بیشتر مفهومش را بدانم. از شما سپاسگزارم.
مونا – سهیلی .. سوئد

پخش زنده تلويزيون آنلاين کليسای عیلام زنده
 
 پخش زنده رادیو عیلام زنده