(موعظه کوتاه )چگونه بدون ترس در دعا به حضور خدا برویم

منتشر شده در آبان ۲۲, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه) چه توبه ای ما را آزاد می کند

منتشر شده در آبان ۲۲, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری