(موعظه کوتاه )چگونه بدون ترس در دعا به حضور خدا برویم

منتشر شده در آذر ۲۳, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه) چه توبه ای ما را آزاد می کند

منتشر شده در آذر ۲۳, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری