(موعظه کوتاه )چگونه بدون ترس در دعا به حضور خدا برویم

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه) چه توبه ای ما را آزاد می کند

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری