(موعظه کوتاه )چگونه بدون ترس در دعا به حضور خدا برویم

منتشر شده در مهر ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه) چه توبه ای ما را آزاد می کند

منتشر شده در مهر ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری