(موعظه کوتاه )چگونه بدون ترس در دعا به حضور خدا برویم

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه) چه توبه ای ما را آزاد می کند

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری