ردای سوم و قدرت فروریختن برج بابل

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

دومین ردا، ردای عیسی (۲۰۱۹.۰۳.۰۳)

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری