( واژه هفتم ) تو ميتونی ، بلند شو

منتشر شده در شهریور ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) اگر ميخواهی همچون اليشع باشی پس بدنبال ايليا راه برو ۰۸.۰۵.۲۰۱۶

منتشر شده در شهریور ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری