(موعظه کوتاه) قدرت شفاعت در جنگهای روحانی

منتشر شده در مهر ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری