(موعظه کوتاه) قدرت شفاعت در جنگهای روحانی

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری