(موعظه کوتاه) قدرت شفاعت در جنگهای روحانی

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری