(موعظه کوتاه) قدرت شفاعت در جنگهای روحانی

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری