آیا آماده هستید ؟۲۸.۰۹.۲۰۰۸

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

آیا امیدی برای عوض شدن من هست ؟ ۰۴.۰۲.۲۰۰۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

چرا خدا تاکید دارد که با بی‌ ایمان‌ها ازدواج نکنیم ؟۰۸.۰۲.۲۰۰۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

تشنگی روحانی ۱۰.۰۶.۲۰۰۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

شفای زخمهای درون ۰۱.۰۳.۲۰۰۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

سهم ما در دریافت برکات خداوند – بازگشت و توبه -پارت۲ ۰۸.۰۸.۲۰۰۵

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

سهم ما در دریافت برکات خداوند – بازگشت و توبه -پارت۱ ۰۸.۰۸.۲۰۰۵

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

شفای الهی ۱۰.۱۲.۲۰۰۵

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه ) عجله تو وعده های خدا را خراب می کند و يا به تاخير می اندازد

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۵۵۰۵توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه) در زبان تو قدرت خلق کردن است ، آيا مانند خدا نيکو خلق ميکنی؟

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۱۹توسط کشيش سيامک زرگری