( موعظه ) از پُری روح تا قوت روح القدس ۰۷.۰۲.۲۰۱۶

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط رزيتا زرگری

مسح خدا،پری روح خدا (روح‌القدس) ۰۹.۰۹.۲۰۱۲

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

ارث من در مسیح چیست ؟۱۵.۱۰.۲۰۱۲

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری