( موعظه ) از پُری روح تا قوت روح القدس ۰۷.۰۲.۲۰۱۶

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط رزيتا زرگری

مسح خدا،پری روح خدا (روح‌القدس) ۰۹.۰۹.۲۰۱۲

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

ارث من در مسیح چیست ؟۱۵.۱۰.۲۰۱۲

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری