( موعظه ) از پُری روح تا قوت روح القدس ۰۷.۰۲.۲۰۱۶

منتشر شده در بهمن ۳, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری

مسح خدا،پری روح خدا (روح‌القدس) ۰۹.۰۹.۲۰۱۲

منتشر شده در بهمن ۳, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

ارث من در مسیح چیست ؟۱۵.۱۰.۲۰۱۲

منتشر شده در بهمن ۳, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری